Baixant informació del servidor...

Informació de l'escrutini

Dins d’aquest apartat, es pot consultar la informació detallada de la convocatòria electoral en procés d’escrutini, com l’històric d’altres eleccions de la mateixa tipologia.


Durant tot el procés de l’escrutini, es pot fer un seguiment en temps real, de les dades que informen les meses electorals.


L’apartat d’escrutini conté els següents subapartats destacats:


Seguiment de les meses electorals


Conté el detall del cens electoral per mesa, junt amb els estats (oberta, escrutada), i els seus avanços en temps real.


Percentatges de participació


Un cop informats els avanços o en el transcurs d’aquest. En aquest subapartat, trobaràs els percentatges totals de participació i abstenció, a la convocatòria.


Resultats dels vots escrutats:


Aquest subapartat, fa el seguiment en temps real de l’escrutini de les meses, amb els totals de vots a partits, i els escons obtinguts en cas d'eleccions municipals.
 
:: Informàtica Ajuntament de Rubí ::
Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00