Baixant informació del servidor...

Dades de població i eleccions a Rubí:

Selecciona les opcions, per cambiar de model de gràfic

Gràfiques

Grups de votants per avanç Evolució de la participació per avanç Percentatges de participació

Vots a partits escrutini

Evolució del cens

Apartats Escrutini

Mapa D/S

Presentació



 
:: Informàtica Ajuntament de Rubí ::
Ajuntament de Rubí
NIF: P0818300F
Pl. Pere Aguilera, 1 - 08191 Rubí
Tel 93 588 70 00